Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetut vaatimukset.

HSY:n hallitus hyväksyi 18.1.2019 uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Niiltä osin noudatetaan 1.7.2012 annettuja jätehuoltomääräyksiä. Lue lisää HSY:n sivulta, tästä