Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita.

Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetut vaatimukset.

HSY:n hallitus hyväksyi 18.1.2019 uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Niiltä osin noudatetaan 1.7.2012 annettuja jätehuoltomääräyksiä. Lykkäämme jätehuoltomääräysten voimaantuloa jäteastioiden tyhjennysaikojen osalta.

Lue lisää HSY:n sivulta, tästä