SKIPA Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaidemme tietoisuutta siitä, kuinka suoritamme talvella lumityöt sekä liukkauden torjunnan.
Kaikkien kohteiden lumityöt perustuvat ensisijaisesti tehtyyn huoltosopimukseen sekä niissä mainittuun lumikertymään. Joka täyttyessään käynnistää lumitöiden suorittamisen.

Lumityöt suoritetaan kiireellisyys sekä tärkeysjärjestyksessä seuraavasti:
– Avataan pääkulkuväylät ja pelastustiet sekä liikekiinteistöjen alueet
– Puhdistetaan sisäänkäyntien edustat
– Viimeistellään piha-alueet tarpeen mukaan
– Asuinkiinteistöissä vaihdamme myös joskus kohdejärjestystä, jotta voimme palvella kaikkia tasapuolisesti

Huomioittehan, että lumikasat siirretään vasta lumisateen päätyttyä. Jokaiselle kiinteistölle on määritelty yhteistyössä asiakkaan kanssa paikat. Joihin lumi kasataan poiskuljetusta varten.
Runsaan lumisateen takia voi kasojen siirto ja poiskuljetus kestää, johtuen suuresta työmäärästä.

Autopaikan puhdistus kuuluu ensisijaisesti paikan haltijalle
Autopaikkoja ei pystytä puhdistamaan aina koneellisesti syystä, että tilaa on liian vähän.
Puhdistus vaatii useamman autopaikan verran tilaa välttääksemme vahinkoa ja työn suorituksen turvallisuuden taataksemme.
Tästä syystä autopaikan puhdistus on ensisijaisesti autopaikan haltijalla. Myös kiinteistön kanssa tehty sopimus vaikuttaa autopaikkojen auraamiseen.

Lumityöt on jaettu osiin
Huomioittehan, että lumityöt tehdään koneellisesti sekä useamman käsilumityöntekijän toimesta. Työt valmistuvat eri aikaan riippuen työn määrästä ja suoritustavasta.
Työt suoritetaan oman henkilöstömme voimin sekä yhteistyökumppaneidemme avulla. Pyrimme suorittamaan lumityöt mahdollisimman tehokkaasti ja ripeästi.
Työt valmistuvat eriaikaan riippuen tekijästä sekä työn määrästä. Pyydämme asiakkailtamme ymmärrystä kovan lumentulon aikana.
Lumitöiden jälkeen hiekoitukset suoritetaan tarpeen ja sään mukaisesti.

Entä Kuuluuko työalue kaupungille tai kunnalle?
Tonttirajat määrittävät, kuuluuko alueen kunnossapito kiinteistölle vai kaupungille/kunnalle.
Espoon karttapalvelusta voi tarkistaa, kuuluuko alue kaupungin talvikunnossapidon vastuulle www.espoo.fi  Vastaava palvelu löytyy Kirkkonummen puolelta Talvikunnossapito – Kirkkonummi