Sähkoinen huoltokirja

Huoltokirja on kiinteistökohtaisesti laadittu tiedostokokonaisuus, joka sisältää mm. kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden ajoitukset ja ohjeet. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Suomen
rakentamismääräyskokoelman osassa A4 on määräyksiä ja ohjeita rakennuksen
käyttö- ja huolto-ohjeesta, mikä tarkoittaa huoltokirjaa. Asunto-osakeyhtiöiden
huoltokirjojen laadintaan myönnetään korjausavustusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirja on laadittava sellaisiin uudisrakennuskohteisiin tai rakennuslupaa vaativiin korjauskohteisiin, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Monien hyötyjen takia ja kiinteistönpitokulttuurin yhtenäistämiseksi huoltokirjan laatiminen ja käyttöönotto on erittäin suositeltavaa myös vanhoille eli käytössä oleville rakennuksille. Lukuisat kiinteistönomistajat ovatkin
omaksuneet käytännön, jossa huoltokirja laaditaan järjestelmällisesti jokaiseen
ko. omistajan hallitsemaan uuteen ja vanhaan kiinteistöön.