Skipa Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.2.2024 alkaen
nimitetty Shabila Rautiainen. Shabila on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen, hallinnon ja
liiketalouden tradenomi (BBA). Lisäksi Shabila suorittaa oikeustieteen opintoja yliopistossa.

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy haluaa kiittää 12.1.2024 toimitusjohtajan tehtävät jättänyttä Pia
Myllymäkeä yhtiön muutosprosessin onnistuneesta käynnistämisestä.

Tehtävässä aloittavalla Rautiaisella on 25 vuoden kokemus kiinteistötoimialan kehittämisestä
ja johtamisesta kiinteistönomistaja- ja palveluntuottajaorganisaatioissa.

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Honkanen pitää
Shabila Rautiaista erinomaisena jatkajana Pia Myllymäen työlle. ”Shabilan
kokonaisvaltainen näkemys ja ymmärrys kiinteistötoimialan nykytilasta ja tulevaisuudesta vie
50-vuotista Skipaamme kohti tulevaisuuden asiakastarpeita”, toteaa Honkanen.

Tärkeimpinä lähiajan tavoitteina Rautiainen näkee nykyisen liiketoiminnan,
prosessien, asiakassuhteiden ja taloudellisen tilanteen kehittämisen vastuullisesti ja
pitkäjänteisesti, sekä henkilökunnan voimavarojen vahvistamisen.

Lisätietoja:
Jukka Honkanen, hallituksen pj., (jukka.honkanen@iki.fi / 040-5472378)
Shabila Rautiainen, toimitusjohtaja, (shabila.rautiainen@skipa.fi / 040-6704623)